Villkor & regler

Senast ändrad: Mars 27 2021

Välkommen till EL-Otto AB!

Dessa villkor beskriver reglerna för användningen av våran webbplats, som finns här.

Genom att befinna sig på www.elotto.se antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda www.elotto.se om du inte går med på att följa alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller dessa villkor, sekretesspolicy och ansvarsfriskrivning och alla avtal: "Användare" "Kund", "Du" och "Din" hänvisar till dig, den person som loggar in på denna webbplats och uppfyller företagets villkor. "EL-Otto" ,"Företaget", "oss själva", "vi", "vårt" och "oss" hänvisar till vårt företag. "tillsammans" och "alla" avser både kunden och oss själva. Varje användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versaler och / eller han / hon eller de anses vara utbytbara och därför hänvisa till densamma.

Cookies

En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Svensk lag kräver att vi informerar om vilka cookies som används samt deras syfte.

EL-Otto använder cookies för att kunna ge dig som besökare av vår webbplats bättre service: för att spara statistik, för att kunna följa hur besökare navigerar och på så sätt bli mer relevanta. Cookies bidrar också till intressebaserad reklam – att mer relevanta annonser exponeras för dig beroende på innehållet på de webbsidor du besökt.

Det finns två typer av cookies.

Permanenta cookies sparar en fil under en längre tid på din dator. De används på vår webbplats för statistik och analys. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. De används under den tid du är aktiv på webbplatsen, t.ex. i köpdialogen för att kunna backa utan att behöva fylla i alla uppgifter på nytt varje gång. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Vill du stänga av användningen av cookies gör du det i inställningarna för din webbläsare. Mer information om cookies hittar du på www.minaCookies.se .

Tredje part

Webbplatser tillhörande tredje part

Våran hemsida kan in­nehålla länkar till webb­platser som inte står un­der oss. EL-Otto AB tar inte ans­var för vare sig drift eller in­nehåll på dessa webb­platser.

Dessa länkar finns en­dast på sidan i in­for­ma­tion­ssyfte och in­nebär inte nå­gon form av god­kän­nande av in­nehål­let från El-Otto AB sida.

Du är ans­varig för att följa an­vän­dar­regler och -vil­lkor för länkade webb­platser.

Personuppgifter

EL-Otto AB kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande.

EL-Otto AB kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av misstanke om brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

EL-Otto AB kan anlita externa leverantörer att utföra uppgifter för EL-Ottos räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, uppdatera adressuppgifter eller hjälpa till med marknadsföring och analyser.

Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra leverantörer, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Dessa leverantörer behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner.

Genom att nyttja Tjänsten, t.ex. genom att besöka vår webbplats eller söka lediga tjänster, bekräftar du att du tagit del av och förstått innehållet i EL-Otto's Personuppgiftspolicy.

Genom att användaren lämnar sina personuppgifter godkänner användaren att El-Otto lagrar och behandlar dessa för ovan angivna ändamål.

Personuppgiftspolicy

EL-Otto AB, organisationsnummer 556313-2512 ("EL-Otto","vi") respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter.

I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, rättslig grund för vår behandling, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder vår webbplats, och/eller app samt våra tjänster som tillhandahålls via vår webbplats eller app (t.ex. personuppgifter som anges i våra jobb ansökan formulär) som administreras av EL-Otto ("Tjänsten").

EL-Otto är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder Tjänsten.

All behandling av personuppgifter inom EL-Otto sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den såkallade dataskyddsförordningen (GDPR).

  Uppgifter som behandlas

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Identifikationsnummer (personnummer, nationellt id ellerorganisationsnummer)
 • Geografisk information
 • Nuvarande Sysselsättning
 • IP-adress
 • och andra uppgifter som du eventuellt själv lämnar inom ramen för Tjänsten.

El-Otto behöver ovanstående uppgifter för att kunna slutföra sina processer inom kundtjänst, rekrytering och statistik. Om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter kan detta resultera i att EL-Otto inte kan genomföra den tjänsten du har sökt.

De personuppgifter som samlas in och behandlas genom våra karriärsidor kommer endast att vara tillgängliga för utvalda anställda eller externa rekryterare som är involverade i rekryteringsprocessen och endast i rekryteringssyfte. Dina personliga uppgifter lagras i förtroende och vi kommer att lagra dem så länge det är nödvändigt ur rekryteringssyfte, dock inte längre än 2 år därefter. Om du vill att dina personuppgifter korrigeras, uppdateras, tas bort eller begränsas på något sätt vänligen kontakta oss. Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna och underhålls för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst, användning, avslöjande, ändring, förstörelse eller förlust av personuppgifter.

iFrames

Utan förhandsgodkännande och skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor som på något sätt ändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Innehållsansvar

Vi ansvarar inte för innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla anspråk som kommer upp på din webbplats. Inga länkar ska visas på någon webbplats som kan tolkas som ärekränkande, obscent eller kriminellt, eller som kränker, på annat sätt kränker eller förespråkar intrång eller annan kränkning av tredje parts rättigheter.

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon speciell länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att anpassa dessa villkor när som helst. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden till och följa dessa länkningsvillkor.

Ta bort länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning, är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar men vi är inte skyldiga till att ta bort eller att svara dig direkt. Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte dess fullständighet eller noggrannhet; Vi lovar inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterad.

Skyddat innehåll

Allt material på webbplatsen tillhör El-Otto AB. Allt material på webbplatsen är skyddat av upphovsrättslagen och annan skyddslagstiftning. Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från El-Otto utan skriftlig tillstånd från El-Otto. Användaren har dock rätt att göra en kopia av materialet som finns på webbplatsen för eget icke kommersiellt bruk.

Ändrade villkor

El-Otto AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra användarvillkoren genom att uppdatera denna sida.